Welkom op de website van FutureTec

De maakindustrie kampt met een huidig en toekomstig tekort aan voldoende en goed opgeleide technici. De kwaliteit van het technisch praktijkonderwijs staat onder druk vanwege de benodigde kapitaalintensieve machines, leermiddelen en overige apparatuur. Voor veel onderwijsinstellingen in Nederland is het financieel nauwelijks mogelijk om deze technische opleidingen overeind te houden, laat staan om het onderwijs een extra innovatieve impuls te geven.

FutureTec draagt bij aan innovatief techniek onderwijs voor de Hightech Maakindustrie door een sterk en duurzaam ecosysteem te creëren waarin onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en leveranciers samen werken. Door het samenvoegen van publieke en private geldstromen wordt de samenwerking tussen het onderwijs en het hightech bedrijfsleven verder gestimuleerd. Dit ecosysteem leidt tot meer onderwijsinnovatie en een verhoogde instroom van jonge vaklieden. Daarnaast zal dit ecosysteem zich richten op de duurzame inzetbaarheid van huidige- en toekomstige technici gericht op een “Leven Lang Ontwikkelen”.

Innovatief techniek onderwijs is alleen te realiseren door slimme en duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen (onderling) en bedrijven. Dit vraagt om gezamenlijk investeren, ‘facility sharing’, het slim delen van ruimtes en het delen van machines en de daaraan gerelateerde (technische) infrastructuur. FutureTec realiseert deze integratie van industrie en onderwijs in de vorm van een zogenaamd partnerpaviljoen. Dit paviljoen, gevestigd op de Brainport Industries Campus, wordt ingericht als een complete Smart Factory, waarbij zowel de industrie als het onderwijs op projectbasis gebruik maken van de beschikbare faciliteiten. Nieuwe opleidingsprogramma’s worden gezamenlijk ontwikkeld en industriële uitdagingen op het gebied van verspaning worden door specialisten uit de industrie en het onderwijs aangegaan.

Wilt u meer informatie over FutureTec en de mogelijkheden om als industriële en/of onderwijspartner te participeren in het partnerpaviljoen, neemt u dan contact op met Arold Moonen.

Arold Moonen
FutureTec
T. 06-51689197
@: arold.moonen@futuretec.nl

cnc-consult.png

brainport-industries.png

ertec.png

omg-mori.png

summa-college.png